Dřevěná okna a výplně otvorů

Cenové nabídky:

Marek Braun
E-mail: m.braun@mq.cz
Tel.: 777 766 541


Výhody dřevěných EUROOKEN

 • vynikající tepelné - izolacní vlastnosti 
 • konstrukce bez tepelných mostů
 • nízká hmotnost
 • vynikající pevnost
 • nízká teplotní roztažnost
 • vysoká tvarová stálost
 • dlouhá životnost
 • velká variabilita architektonických řešení
 • snadná údržba a opravitelnost

  Tepelně izolační vlastnosti okna závisí také na druhu použitého izolačního dvoj- nebo troj- skla. Koeficient tepelné prostupnosti je pro standardní izolační dvojsklo při zasklení tabulemi s tenkou vrstvou kovu odrážející tepelné záření 1,1 Wm-2K-1. Dřevěná okna zaručují i vynikající zvukovou izolaci dosahující třídy zvukové izolace 6 (max. je 7).

  Okenní hranol, ze kterého jsou naše okna vyráběna, je slepen ze tří smrkových lamel a to mu zaručuje rozměrovou i tvarovou stálost, nekroutí se. Má velmi nízký součinitel délkové teplotní roztažnosti, téměř nereaguje na prudké teplotní změny. Dřevo má velmi nízkou teplotní vodivost odpovídající nejlepším tepelným izolantům. Dřevo velmi dobře odolává působení slunečního světla a UV záření.


  Máte zájem o naše služby?