Šatny a zázemí sportovních hřišť, ZŠ Doláková 1/555, Praha 8 k.u. Bohnice

Investor: SSSM MČ Praha 8, U Synagogy 2/236, Praha 8


Lhůta výstavby: 07-12/2012


Finanční objem prací: 5 399 868, 74 Kč bez DPH


 

Galerie