Zateplení obvodového pláště a střechy MŠ Korycanská 12/čp. 394, k.ú. Čimice, Praha 8

Investor : SSSM MČ Praha 8, U Synagogy 2/236, Praha 8

Lhůta výstavby : 07 - 09/2012

Fin. objem prací : 6 087 462,51 Kč bez DPH


Galerie