Zateplení objektu v Chomutově, Holešická 4747

Dodatečné zateplení objektu bytového domu certifikovaným vnější kontaktním zateplovacím systémem třídy A, výměna stávajících lodžiových sestav, vchodových dveří a sklepních oken včetně souvisejících stavebních úprav
Investor: Stavební bytové družstvo ChomutovRealizace: 2010Celkový objem prací a dodávek: 5,245 mil. Kč bez DPH

Galerie