Chrám Chmele a Piva v Žatci - 2.etapa výstavby

Chrám Chmele a Piva - II.etapa výstavbyInvestor: Město ŽatecTermín realizace: 11/2009 - 07/2010Finanční objem prací a dodávek: 56,9 mil. Kč bez DPH
V rámci I.etapy byly předány následující stavební objekty : SO 003 - Revitalizace hospodářského zázemí chmelařského skladuSO 007 - Rekonstrukce historických komunikací a náměstí

Galerie