Chrám Chmele a Piva v Žatci - I.etapa výstavby

Chrám Chmele a Piva - I.etapa výstavbyInvestor: Město ŽatecTermín realizace: 02/2009 - 10/2009Finanční objem prací a dodávek: 53,791 mil. Kč bez DPH
V rámci I.etapy byly předány následující stavební objekty : SO 001A - Revitalizace historického skladu a balírny chmeleSO 001B - Vstupní objekt-rozhlednaSO 006 - Inženýrské sítě a přeložkySO 007 - Rekonstrukce historických komunikací a náměstíSO 008 - Revitalizace proluky-expozice česacích strojů chmele
Uvedené stavební objekty byly dokončeny již v první fázi výstavby hlavně z důvodu konání každoročních oslav velebících pěnivý mok a všechno kolem něj - Dočesná 2009.

video ze stavby věže z web kamery
dokument o stavbě I.Etapy

Ke stažení

Galerie