Revitalizace prostor ul. Ruských zajatců a jejich funkčního vybavení, Louka u Litvínova

Celkový objem prací a dodávek: 15,813 mil. Kč bez DPH

Realizace: 02/2008 - 03/2009

Investor: Česká republika - Ministerstvo financí

Ke stažení

Galerie