City Center Chomutov - hliníkové výplně otvorů na objektu B2

Montáž a dodávka hliníkových stavebních výplní otvorů a prosklených fasádních prvků obchodní části stavby City Center Chomutov (objekt B2), v rozsahu podle prováděcí dokumentace stavby vypracované generálním projektantem AUKETT s.r.o.

Celkový objem prací a dodávek: 6,134 mil. Kč bez DPH

Realizace: 2009

Investor: Metrostav, a.s.

Ke stažení

Galerie