Sanace a rekonstrukce bytového domu čp. 2098, 2099 Tylova v Litvínově

Celkový objem prací a dodávek: 6,493 mil. Kč bez DPH

Realizace: 2008 - 2009

Investor: Společenství vlastníků Tylova 2098 a 2099 Litvínov

Galerie