Přípojka VN a trafostanice - napojení kogenerační jednotky na skládce TKO Vysoká Pec

Investor : Město Jirkov

Celkový objem zakázky : 8,118.200,- Kč bez DPH

Realizace : 03/2004 - 09/2004


Ke stažení

Galerie