Dětský domov a Speciální školy Žatec, dispoziční a interiérové úpravy (zákon č. 109/2002 Sb.) objekt čp. 808

Investor : Ústecký kraj

Realizace : 08/2005 - 11/2006

Celková cena díla : 37,576 mil. Kč bez DPH


Ke stažení

Galerie