Školní pavilon s jídelnou Smečno - 57,1 mil. Kč

nvestor: Město Smečno

dokončení zakázky : 06/2020

finanční objem zakázky bez DPH : 57 131 461,- Kč

Galerie