Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Marianské Radčice 52,7 mil. Kč

investor: Obec Mariánské Radčice

dokončení zakázky : 10/2017

finanční objem zakázky bez DPH : 52 728 441,- Kč

Galerie