Metall Quatro spol. s r.o. METALL QUATRO spol. s r. o.
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
tel.: +420 474 687 068
info@mq.cz

Stavební činnost


zpět na seznam

Cyklostezka Horní Počaply - Vliněves - Zelčín

Cyklostezka Horní Počaply - Vliněves - Zelčín

Investor: Svazek obcí CYKLOSTEZKY
Realizace: prosinec 2009 - listopad 2010
Celkový objem prací a dodávek: 69,121 mil. Kč bez DPH

Nová cyklostezka od hranice Středočeského kraje (silnice III/24050) přes obec Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Hořín až do k.ú. Zelčín v celkové délce 19 472,94 m. Součástí stavby byla výstavba 9 nových odpočívadel, úprava 2 stávajících mostků, vybudování 4 nových mostních objektů a gabionových zdí o celkové délce 585 metrů.
Cyklostezka se stane částí Páteřní cyklotrasy č. 2, která je součástí mezinárodní cyklistické trasy EuroVelo n. 7 vedoucí přes Norsko, Finsko, Švédsko, Německo, Českou republiku (Děčín, Praha, Tábor, České Budějovice), Rakousko, Itálii a Maltu. Z místního hlediska má stavba vliv na kultivaci levého břehu Vltavy, na zklidnění dopravy na dotčených komunikacích a zvýšení bezpečnosti dopravního provozu na okolních silnicích III.třídy.

Realizace cyklostezky byla členěna na následující stavební objekty:
000 Objekty přípravy staveniště
SO 001 - Skrývka kulturních vrstev půdy
SO 002 - Kácení dřevin rostoucích mimo les

100 Objekty pozemních komunikací
SO 101 - Cyklisticko-turistická stezka
SO 102 - Přístupová cesta k elektrárně u výpustního objektu
SO 103 - Přístupová cesta k elektrárně u náhonu
SO 104 - Napojení na silnici III/24637
SO 105 - Odpočívadla
SO 121 - Dopravní značení

200 Mostní objekty, zdi a konstrukce
SO 201 - Úprava stávajícího mostku km 3,850
SO 202 - Úprava stávajícího mostku km 4,250
SO 203 - Mostní objekt v km 11,950
SO 204 - Mostní objekt v km 13,900
SO 205 - Mostní objekt v km 11,750
SO 206 - Mostní objekt v km 17,400
SO 211 - Gabionová zeď v km 9,381 - 9,911
SO 212 - Gabionová zeď v km 10,297 - 10,362

800 Objekty úpravy území
SO 801 - Ozelenění svahů tělesa cyklostezky
SO 802 - Rekultivace ploch dočasného záboru© METALL QUATRO spol. s r. o. | kontakty | vytvořila společnost WMS s.r.o.