Metall Quatro spol. s r.o. METALL QUATRO spol. s r. o.
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
tel.: +420 474 687 068
info@mq.cz

Stavební činnost


zpět na seznam

Chrám Chmele a Piva v Žatci - I.etapa výstavby

Chrám Chmele a Piva - I.etapa výstavby
Investor: Město Žatec
Termín realizace: 02/2009 - 10/2009
Finanční objem prací a dodávek: 53,791 mil. Kč bez DPH

V rámci I.etapy byly předány následující stavební objekty : 
SO 001A - Revitalizace historického skladu a balírny chmele
SO 001B - Vstupní objekt-rozhledna
SO 006 - Inženýrské sítě a přeložky
SO 007 - Rekonstrukce historických komunikací a náměstí
SO 008 - Revitalizace proluky-expozice česacích strojů chmele

Uvedené stavební objekty byly dokončeny již v první fázi výstavby hlavně z důvodu konání každoročních oslav velebících pěnivý mok a všechno kolem něj - Dočesná 2009.

video ze stavby věže z web kamery
dokument o stavbě I.Etapy

- Referenční list - Chrám Chmele a Piva - I.etapa

noční foto náměstí Prokopa Velkého


© METALL QUATRO spol. s r. o. | kontakty | vytvořila společnost WMS s.r.o.