Metall Quatro spol. s r.o. METALL QUATRO spol. s r. o.
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
tel.: +420 474 687 068
info@mq.cz

Dokončení FVE MQNa základě žádosti o podporu ze dne 27.4. 2018, v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a ozměně některých souvisejících zákonů, a v souladu s interními postupyMinisterstva průmyslu a obchodu pro hodnocení projektů, byl uznán níže uvedenýprojekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programupodpory OP PIK Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace provlastní spotřebu, výzva II a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na tentostanovený účel:

Fotovoltaickáelektrárna

registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013476

 

Příjemce dotace:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Vysoká Pec 600/1, Vysoká Pec, 431 59

Kontaktníosoba: Ing. Milan Karfík ml., email: milan.karfik()mq.cz

IČ:61538213

 

Doba realizace projektu: 27.4.2018 –26.4.2020

Popis projektu

Tento projekt je zaměřen na pořízení novéfotovoltaické elektrárny, díky které bude docházet k velkým úsporám energie.Nová FVE bude instalována na střeše budovy v areálu společnosti. Projekt budemít pozitivní vliv na životní prostředí a snížení energetické náročnostipodnikatelského sektoru.

Realizací projektu se očekává snížení nákupu energiíaž o 61,8 MWH/rok, snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru,soběstačnost společnosti, snížení zatížení životního prostředí.

FVE bude umístěna na budově č. 577, k.ú. Vysoká Pec 788112.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je instalace Fotovoltaického systému,díky kterému dojde ke snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Díkyinstalaci fotovoltaických panelů dojde k poklesu nákupu energií o 61,8 MWH/rok,což bude znamenat úsporu finančních prostředků až výši 185 tis. Kč.

 

Novinky


Dokončení FVE MQ
Na konci března byla dokončena výměna střešní krytiny a instalace FVE panelů o výkonu 97,2 kW na halu v našem areálu.

přečíst celou novinku


Kadaň Strážiště III.
Je dokončena výstavbu inženýrských sítí v Kadani v lokalitě Strážiště III. s následným prodejem pozemků a stavbou rodinných domů na stránkách www.pozemky-kadan.cz

přečíst celou novinku


Chrám Chmele a Piva v Žatci - dokončeno
Naše firma úspěšně dokončila projekt Chrámu chmele a piva spolu s posledním objektem SO 010 - Historická renesanční sladovna

přečíst celou novinku© METALL QUATRO spol. s r. o. | kontakty | vytvořila společnost WMS s.r.o.